रामपुरकाे नगर खरकाे छानाे रहित घर

रामपुर नगरपालिकाको वेवसाईटमा हार्दिक स्वागत छ | कुनै प्रतिक्रया भए सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नहुन्छ |

गण्डकी प्रदेशका माननीय अार्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री श्री किरण गुरुङ्ग ज्यू लाई यस कार्यालयमा स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न गरियो २०७५/०७/०६