FAQs Complain Problems

सूचना प्रबिधि अधिकृतको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना २०७४/०९/१०

सूचना प्रबिधि अधिकृतको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना २०७४/०९/१०

सूचना प्रबिधि अधिकृतको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना २०७४/०९/१० 

Supporting Documents: 

जन प्रतिनिधि

Gyanraj Koirala

Chief Administrative Officer