रामपुरकाे नगर खरकाे छानाे रहित घर

रामपुर नगरपालिकाको वेवसाईटमा हार्दिक स्वागत छ | कुनै प्रतिक्रया भए सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नहुन्छ |

Raman Bahadur Thapa

Designation:

Email: 
rampurmunicipality@gmail.com
Phone: 
075-400457
Tenure: 
2074/3/19