रामपुरकाे नगर खरकाे छानाे रहित घर

रामपुर नगरपालिकाको वेवसाईटमा हार्दिक स्वागत छ | कुनै प्रतिक्रया भए सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नहुन्छ |

"अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तिकरण तथा समाबेशितार समानताको सुनिश्चितता " भन्ने नारा सहित यस रामपुर नगरपालिकामा '२७ औ अन्तराष्द्रिय अपाङ्गता दिवस' राहत सामाग्री वितरण तथा सम्मान कार्यक्रम गरि मनाईयो।