रामपुरकाे नगर खरकाे छानाे रहित घर

रामपुर नगरपालिकाको वेवसाईटमा हार्दिक स्वागत छ | कुनै प्रतिक्रया भए सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नहुन्छ |

कर्मचारीलाई स्वागत कार्यक्रम लेखा अधिकृत- मिन बहादुर घर्ति मगर  नायब सुब्बा - इश्वोर  कुमार गुरुङ  सहायक महिला बिकाश निरीक्षक- पुजा परियार