रामपुरकाे नगर खरकाे छानाे रहित घर

रामपुर नगरपालिकाको वेवसाईटमा हार्दिक स्वागत छ | कुनै प्रतिक्रया भए सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नहुन्छ |

बिष्णु देवी घिमिरे आचार्य

Email: 
rampurmunicipality@gmail.com
Phone: 
०७५-४००१४५
Tenure: 
२०७४/३/१९