रामपुरकाे नगर खरकाे छानाे रहित घर

रामपुर नगरपालिकाको वेवसाईटमा हार्दिक स्वागत छ | कुनै प्रतिक्रया भए सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नहुन्छ |

मिति २०७५।०३।१० गतेका दिन ताेस्राे नगरसभामा समपूर्ण नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष,कार्यपालिका सदस्य र समपूर्ण वडा सदस्यलाई उपस्थिती सम्बन्धमा