रामपुरकाे नगर खरकाे छानाे रहित घर

रामपुर नगरपालिकाको वेवसाईटमा हार्दिक स्वागत छ | कुनै प्रतिक्रया भए सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नहुन्छ |

रामपुर नगरपालिका,नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

Address: 
बेझाड,रामपुर,पाल्पा।
Telephone: 
075-400145/400457
Email: 
info@rampurmun.gov.np/rampurmunicipality@gmail.com
Latitude: 
27°51'36.00" N
Longitude: 
83°53'24.00" E