रामपुरकाे नगर खरकाे छानाे रहित घर

रामपुर नगरपालिकाको वेवसाईटमा हार्दिक स्वागत छ | कुनै प्रतिक्रया भए सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नहुन्छ |

१०. नं॰ वडा कार्यालय

१०. नं॰ वडा कार्यालय,गेझा 

वडा अध्यक्ष-लिल बहादुर गाहा (९८५७०६०३७२ )

सचिव -कुल प्रसाद न्यौपाने (९८४६२३९४३४ )

Nepali