रामपुरकाे नगर खरकाे छानाे रहित घर

रामपुर नगरपालिकाको वेवसाईटमा हार्दिक स्वागत छ | कुनै प्रतिक्रया भए सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नहुन्छ |

१. नं॰ वडा कार्यालय

१. नं॰ वडा कार्यालय,बिर्ता ,मकैडाँडा  

वडा अध्यक्ष-मित्रलाल कंडेल (९८५७०६५३७१)

सचिव-तारानाथ पोखरेल(९८४४७९४६४८) 

Nepali