रामपुरकाे नगर खरकाे छानाे रहित घर

रामपुर नगरपालिकाको वेवसाईटमा हार्दिक स्वागत छ | कुनै प्रतिक्रया भए सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नहुन्छ |

२. नं॰ वडा कार्यालय

२. नं॰ वडा कार्यालय,बगाहा

वडा अध्यक्ष-तारा बहादुर थापा (९८४७३४८७६२)

सचिव- तारानाथ पोखरेल(९८४४७९४६४८)

Nepali