रामपुरकाे नगर खरकाे छानाे रहित घर

रामपुर नगरपालिकाको वेवसाईटमा हार्दिक स्वागत छ | कुनै प्रतिक्रया भए सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नहुन्छ |

३. नं॰ वडा कार्यालय

३. नं॰ वडा कार्यालय,बगाहा

वडा अध्यक्ष-दिनेश कुमार खनाल(९८४७११५२०६)

सचिव-मादन  पराजुली (९८५७०६२६३९)

Nepali