रामपुरकाे नगर खरकाे छानाे रहित घर

रामपुर नगरपालिकाको वेवसाईटमा हार्दिक स्वागत छ | कुनै प्रतिक्रया भए सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नहुन्छ |

५. नं॰ वडा कार्यालय

५. नं॰ वडा कार्यालय,बेेेझाड

वडा अध्यक्ष-हिमाल मल्ल (९८५७०६२५८५)

सचिव-सबिता आले (९८४७०९८५६३)

Nepali