रामपुरकाे नगर खरकाे छानाे रहित घर

रामपुर नगरपालिकाको वेवसाईटमा हार्दिक स्वागत छ | कुनै प्रतिक्रया भए सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नहुन्छ |

६. नं॰ वडा कार्यालय,

६. नं॰ वडा कार्यालय,विजयापुर 

वडा अध्यक्ष-हुमनाथ न्यौपाने (९८५७०६२४६२)

सचिव-वासुदेव  ढकाल (९८४७२२४६३१)

Nepali