रामपुरकाे नगर खरकाे छानाे रहित घर

रामपुर नगरपालिकाको वेवसाईटमा हार्दिक स्वागत छ | कुनै प्रतिक्रया भए सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नहुन्छ |

७. नं॰ वडा कार्यालय

७. नं॰ वडा कार्यालय,

वडा अध्यक्ष-तीर्थ प्रसाद पंगेनी (९८५७०६२५८०)

सचिव-केशवराज पौडेल (९८५६०४०१६९)

Nepali