रामपुरकाे नगर खरकाे छानाे रहित घर

रामपुर नगरपालिकाको वेवसाईटमा हार्दिक स्वागत छ | कुनै प्रतिक्रया भए सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नहुन्छ |

८.नं॰ वडा कार्यालय

८.नं॰ वडा कार्यालय, कुम्रांग 

वडा अध्यक्ष-बोम बहादुर नाम्जाली(९८६९२८६१९२)

सचिव-कुल प्रसाद न्यौपाने (९८४६२३९४३४)

Undefined