रामपुरकाे नगर खरकाे छानाे रहित घर

रामपुर नगरपालिकाको वेवसाईटमा हार्दिक स्वागत छ | कुनै प्रतिक्रया भए सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नहुन्छ |

९.नं॰ वडा कार्यालय

९.नं॰ वडा कार्यालय,  जब्गादी 

वडा अध्यक्ष-इच्छाराम थापा सिंजली (९८४७१७२२०२)

सचिव-बिष्णु कुमारी चिदी(९८४७१३८९५२)

Nepali