कार्यकारी अधिकृतहरुको स्वागत तथा बिदाईको केहि झलकहरु