FAQs Complain Problems

Blogs

Pages

५ नं. वडा कार्यालय

Nepali

५. नं॰ वडा कार्यालय,हुलाक टोल,बेझाड

वडा अध्यक्ष- हिमाल मल्ल(९८५७०६२५८०)

सचिव- महेश भट्टराई(९८४७०६७६५३)

Ward Contact Number: 
९८५७०६२५८५