FAQs Complain Problems

Blogs

Pages

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

Documents
आ.व २०७९/८० माघ महिनाको आय व्यायको विवरण । PDF icon माघ.pdf
आ.व २०७९/८० पुष महिनाको आय व्यायको विवरण । PDF icon पुष.pdf
आ.व २०७९/८० मंसिर महिनाको आय व्यायको विवरण । PDF icon मंसिर.pdf
आ.व २०७९/८० कार्तिक महिनाको आय व्यायको विवरण । PDF icon कार्तिक.pdf
आ.व २०७९/८० असोज महिनाको आय व्यायको विवरण । PDF icon असोज.pdf
आ.व २०७९/८० भाद्र महिनाको आय व्यायको विवरण । PDF icon भाद्र.pdf
आ.व २०७९/८० श्रावण महिनाको आय व्यायको विवरण । PDF icon साउन.pdf
रामपुर नगरपालिकाको आ.व २०७८/७९को अन्तिम लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन। PDF icon अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिबेदन ७८-७९.pdf
रामपुर नगरपालिकाको २०७८/७९आय व्ययको वार्षिक विवरण PDF icon aaya bhaya.pdf
रामपुर नगरपालिकाको आय व्ययको वार्षिक विवरण PDF icon आय व्ययको वार्षिक विवरण.pdf

Pages