FAQs Complain Problems

Blogs

Pages

प्रकाशनहरु

Post date Documents
आ.व २०८०/०८१ माघ देखि चैत्र सम्म सम्पादित मुख्य क्रियाकलापहरु। 05/06/2024 - 16:03 PDF icon स्वतः प्रकाशन.pdf
आ.व २०८०/०८१ कार्तिक देखि पुष सम्म सम्पादित मुख्य क्रियाकलापहरु। 01/29/2024 - 15:36 PDF icon आ.व २०८०-८१ स्वतः प्रकाशन(कार्तिक देखि पुष).pdf
स्वत प्रकाशन संख्या-६, २०८० साउन देखि कार्तिक सम्म 11/02/2023 - 11:12 PDF icon स्वत प्रकाशन संख्या-६, २०७९ साउन देखि कार्तिक सम्म.pdf
रामपुर नगरपालिकाको राजश्व सुधार कार्योजना(२०८०/८१-२०८२/८३) 10/11/2023 - 11:54 PDF icon RIAP_Report_Rampur_Final_June 11.pdf
आवधिक विकास योजना(२०७९/८०-२०८३/८४) 10/10/2023 - 14:08 PDF icon Periodic Plan Final Draft of Rampur Municipality (1).pdf
रामपुर नगरपालिकाको क्षमता विकास योजना(२०७८/७९-२०८०/८१) 10/10/2023 - 14:06 PDF icon Final_CD Plan_Rampur Municipality_Palpa.pdf
रामपुर नगपालिकाको स्थानीय राजपत्र,२०७९,भाग-२ 01/01/2023 - 15:43 PDF icon स्थानीय राजपत्र भाग-२-२०७४.pdf, PDF icon स्थानीय राजपत्र भाग-२-२०७५.pdf, PDF icon स्थानीय राजपत्र भाग-२-२०७६.pdf, PDF icon स्थानीय राजपत्र भाग-२-२०७७.pdf, PDF icon स्थानीय राजपत्र भाग-२-२०७८.pdf
रामपुर नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्र- भाग-१ 01/01/2023 - 15:40 PDF icon स्थानीय राजपत्र भाग-१-२०७९.pdf
आ.व २०७९/०८० साउन देखि असोज सम्म सम्पादित मुख्य क्रियाकलापहरुको विवरण (स्वत:प्रकाशन) 11/01/2022 - 13:14 PDF icon स्वत प्रकाशन संख्या-४, २०७९ साउन देखि कार्तिक सम्म.pdf
आ.व २०७८/०७९ कार्तिक देखि पुष सम्म सम्पादित मुख्य क्रियाकलापहरुको विवरण (स्वत:प्रकाशन) 01/23/2022 - 13:43 PDF icon part2.pdf

Pages