FAQs Complain Problems

Blogs

Pages

प्रकाशनहरु

Post date Documents
रामपुर नगपालिकाको स्थानीय राजपत्र,२०७९,भाग-२ 01/01/2023 - 15:43 PDF icon स्थानीय राजपत्र भाग-२-२०७४.pdf, PDF icon स्थानीय राजपत्र भाग-२-२०७५.pdf, PDF icon स्थानीय राजपत्र भाग-२-२०७६.pdf, PDF icon स्थानीय राजपत्र भाग-२-२०७७.pdf, PDF icon स्थानीय राजपत्र भाग-२-२०७८.pdf
रामपुर नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्र- भाग-१ 01/01/2023 - 15:40 PDF icon स्थानीय राजपत्र भाग-१-२०७९.pdf
आ.व २०७९/०८० साउन देखि असोज सम्म सम्पादित मुख्य क्रियाकलापहरुको विवरण (स्वत:प्रकाशन) 11/01/2022 - 13:14 PDF icon स्वत प्रकाशन संख्या-४, २०७९ साउन देखि कार्तिक सम्म.pdf
आ.व २०७८/०७९ कार्तिक देखि पुष सम्म सम्पादित मुख्य क्रियाकलापहरुको विवरण (स्वत:प्रकाशन) 01/23/2022 - 13:43 PDF icon part2.pdf
आ.व २०७८/०७९ साउन देवि असोज सम्म सम्पादित मुख्य क्रियाकलापहरुको विवरण (स्वत:प्रकाशन) 11/08/2021 - 13:02 PDF icon स्वत् प्रकाशन.pdf