FAQs Complain Problems

किसान सूचीकरण कार्यक्रमको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि रामपुर नगरपालिकाको सूचना।

नोटः बैकल्पिक उम्मेदवारहरू समेतलाई आवश्यक परेमा तथ्यांक संकलन कार्यमा खटाईने हुदाँ तालिममा अनिवार्य उपस्थितिको लागि अनुरोध छ।