FAQs Complain Problems

Blogs

Pages

किसान सूचीकरण कार्यक्रमको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि रामपुर नगरपालिकाको सूचना।

नोटः बैकल्पिक उम्मेदवारहरू समेतलाई आवश्यक परेमा तथ्यांक संकलन कार्यमा खटाईने हुदाँ तालिममा अनिवार्य उपस्थितिको लागि अनुरोध छ।