FAQs Complain Problems

Blogs

Pages

४ नं. वडा कार्यालय

४. नं॰ वडा कार्यालय,देविस्थान 

साविकको दर्छा गा.वि.स वडा नं. -३,७,८ र ९

वडा अध्यक्ष- राम बहादुर राना (9857062125)

सचिव- सविता आले (९८४७०९८५६३)

घरधुरी संख्या- ९२३

महिला- २१४६ जना

पुरुष- २१८५ जना

अन्य- ३ जना

स्रोतः नगर तथ्यांक सर्वेक्षण, २०७६

Nepali
Population: 
४३३१
Ward Contact Number: 
9857062125
Weight: 
0