FAQs Complain Problems

Blogs

Pages

१० नं. वडा कार्यालय

१०. नं॰ वडा कार्यालय,गेझा

साविकको गोझा गा.वि.स- २,३,४,५,६,७,८ र ९

वडा अध्यक्ष- लिल बहादुर गाहा(९८५७०६०५७२)

सचिव- महेश भट्टराई(९८४७०६७६५३)

घरधुरी संख्या- १११५

महिला- ३०२२ जना

पुरुष- ३१४३ जना

स्रोतः नगर तथ्यांक सर्वेक्षण, २०७६

Nepali
Population: 
६१६५
Ward Contact Number: 
९८५७०६०३७२
Weight: 
0