FAQs Complain Problems

Blogs

Pages

१. नं॰ वडा कार्यालय

१. नं॰ वडा कार्यालय,बिर्ता ,मकैडाँडा

साविकको गाडाकोट गा.वि.स-  वडा नं. १,२,५,६,७,८ र ९ 

वडा अध्यक्ष- कपिल बहादुर खाँड ठकुरी (9857062096)

सचिव-प्रेम पाठक (९७६२७३७१४८)

घरधुरी संख्या- ७३२

महिला- १७८५ जना

पुरुष- १९३६ जना

अन्य- ३ जना

स्रोतः नगर तथ्यांक सर्वेक्षण, २०७६

 

Nepali
Population: 
३७२१
Ward Contact Number: 
9857062096
Weight: 
-20