FAQs Complain Problems

Blogs

Pages

२ नं. वडा कार्यालय

२. नं॰ वडा कार्यालय,खयरबोट  

साविकको गाडाकोट गा.वि.स-  वडा नं. ३ र ४

वडा अध्यक्ष- कृष्ण बहादुर दर्जी(9847348970)

सचिव- तारानाथ पोखरेल(९८४४७९४६४८)

घरधुरी संख्या- ४३३

महिला- १०४६ जना

पुरुष- १०५२ जना

अन्य- २ जना

स्रोतः नगर तथ्यांक सर्वेक्षण, २०७६

Undefined
Population: 
२०९८
Ward Contact Number: 
9847348970
Weight: 
-20