FAQs Complain Problems

Blogs

Pages

३ नं. वडा कार्यालय

३. नं॰ वडा कार्यालय,बगाहा

साविकको दर्छा गा.वि.स-  वडा नं. १,२,४,५ र ६  

वडा अध्यक्ष- दामोदर पाठक(9847188936)

सचिव- धनेन्द्र खनाल (९८६३३४३४०८)

घरधुरी संख्या- ८९२

महिला- २२३२ जना

पुरुष- २४२२ जना

अन्य- २ जना

स्रोतः नगर तथ्यांक सर्वेक्षण, २०७६

Nepali
Population: 
४६५४
Ward Contact Number: 
9847188936
Weight: 
0