FAQs Complain Problems

Blogs

Pages

५ नं. वडा कार्यालय

५. नं॰ वडा कार्यालय,हुलाक टोल,बेझाड

साविकको रामपुर गा.वि.स-  वडा नं. ३ र ४

वडा अध्यक्ष- हिमाल मल्ल(९८५७०६२५८०)

सचिव-रजनी भण्डारी(९८६७२४१३४२)

घरधुरी संख्या- १३८४

महिला- ३१५७ जना

पुरुष- ३३८२ जना

अन्य- ५ जना

स्रोतः नगर तथ्यांक सर्वेक्षण, २०७६

Nepali
Population: 
६५३९
Ward Contact Number: 
९८५७०६२५८५
Weight: 
0