FAQs Complain Problems

Blogs

Pages

६ नं. वडा कार्यालय,

६. नं॰ वडा कार्यालय,विजयपुर

साविकको रामपुर गा.वि.स -वडा नं. १,६,७ र ८

वडा अध्यक्ष- हुमनाथ न्यौपाने(९८५७०६२४६२)

सचिव- बासुदेव ढकाल(९८४७२२४६३१

घरधुरी संख्या- ८१८

महिला- १८८९ जना

पुरुष- १९४० जना

अन्य- ४ जना

स्रोतः नगर तथ्यांक सर्वेक्षण, २०७६

Nepali
Population: 
३८२९
Ward Contact Number: 
९८५७०६२५८५
Weight: 
0