FAQs Complain Problems

Blogs

Pages

७ नं. वडा कार्यालय

७ नं. वडा कार्यालय,किसानबारी

साविकको रामपुर गा.वि.स- वडा नं. २,५ र ९

वडा अध्यक्ष- दोवराज तिवारी (9857060692)

सचिव-कार्यालय सहायक गिता पौडेल (९८७३३५५२४)

घरधुरी संख्या- ७४५

महिला- १७२३ जना

पुरुष- १८६३ जना

अन्य- ५ जना

स्रोतः नगर तथ्यांक सर्वेक्षण, २०७६

Nepali
Population: 
३५८६
Ward Contact Number: 
9857060692
Weight: 
0