FAQs Complain Problems

Blogs

Pages

८ नं. वडा कार्यालय

८. नं॰ वडा कार्यालय,कुमराङ्ग

साविकको खालिवन गा.वि.स-वडा नं.-१,२,३,४,६ र गोझा गा.वि.स- वडा नं.-१

वडा अध्यक्ष- दिनेश आचार्य(9857062198)

सचिव- महेश प्रसाद भट्टराई(९८४७०६७६५३) 

घरधुरी संख्या- ५५८

महिला- २१३५ जना

पुरुष- २२१६ जना

अन्य- ४ जना

स्रोतः नगर तथ्यांक सर्वेक्षण, २०७६

Undefined
Population: 
३१७७
Ward Contact Number: 
9857062198
Weight: 
-20