FAQs Complain Problems

९ नं. वडा कार्यालय

९. नं॰ वडा कार्यालय,जब्गादी

साविकको खालिवन गा.वि.स- वडा नं.५,७,८ र ९

वडा अध्यक्ष-डिल वहादुर राना (9857065470)

सचिव-मदन पराजुली(९८५७०६२६३९)

घरधुरी संख्या- ५५८

महिला- १५३१ जना

पुरुष- १६४६ जना

अन्य- ३ जना

स्रोतः नगर तथ्यांक सर्वेक्षण, २०७६

Nepali
Population: 
३१७७
Ward Contact Number: 
9857065470
Weight: 
0