FAQs Complain Problems

Blogs

Pages

फोटो ग्यालरी

एकिकृत सम्पति कर सम्बन्धी गोष्ठी २०७२/०८/१३ गतेका केहि झलकहरु

एकिकृत सम्पति कर सम्बन्धी गोष्ठी २०७२/०८/१३ गतेका केहि झलकहरु, एकिकृत सम्पति कर सम्बन्धी गोष्ठी २०७२/०८/१३ गतेका केहि झलकहरु, एकिकृत सम्पति कर सम्बन्धी गोष्ठी २०७२/०८/१३ गतेका केहि झलकहरु, एकिकृत सम्पति कर सम्बन्धी गोष्ठी २०७२/०८/१३ गतेका केहि झलकहरु, एकिकृत सम्पति कर सम्बन्धी गोष्ठी २०७२/०८/१३ गतेका केहि झलकहरु, एकिकृत सम्पति कर सम्बन्धी गोष्ठी २०७२/०८/१३ गतेका केहि झलकहरु, एकिकृत सम्पति कर सम्बन्धी गोष्ठी २०७२/०८/१३ गतेका केहि झलकहरु

बिशेस नगर परिसद मिति २०७२/०६/३० गतेका केहि झलकहरु 

बिशेस नगर परिसद मिति २०७२/०६/३० गतेका केहि झलकहरु, बिशेस नगर परिसद मिति २०७२/०६/३० गतेका केहि झलकहरु, बिशेस नगर परिसद मिति २०७२/०६/३० गतेका केहि झलकहरु, बिशेस नगर परिसद मिति २०७२/०६/३० गतेका केहि झलकहरु, बिशेस नगर परिसद मिति २०७२/०६/३० गतेका केहि झलकहरु, बिशेस नगर परिसद मिति २०७२/०६/३० गतेका केहि झलकहरु, बिशेस नगर परिसद मिति २०७२/०६/३० गतेका केहि झलकहरु

कार्यकारी अधिकृत घनश्याम तिमिल्सीनाले नया कार्यकारी अधिकृत बाबुराम अर्याललाइ अबिरमाला पाल्पाली ढाका लगाई स्वागत गदै नगरपालिकाको तर्फबाट पदबहाली गराउनु भयो साथै यस नगरपालिकाको  नगर विकास योजना ०७२/७३ को पुस्तकको बिमोचन गरि पुस्तक पनि हस्तान्तरण गर्नु भयो । 

नया अधिकृत बाबुराम अर्यालले अबिर, फुलमाला, पाल्पाली ढाकाको टोपाी लगाई मायाको चिनो पाल्पाली करुवा दिएर बिधाई गर्नु भयो ।

 

, , , , , , , ,

आ. ब. २०७१/७२ को बार्षिक प्रगति समिक्षाका केहि झलकहरु 

आ. ब. २०७१/७२ को बार्षिक प्रगति समिक्षाका केहि झलकहरु , आ. ब. २०७१/७२ को बार्षिक प्रगति समिक्षाका केहि झलकहरु , आ. ब. २०७१/७२ को बार्षिक प्रगति समिक्षाका केहि झलकहरु , आ. ब. २०७१/७२ को बार्षिक प्रगति समिक्षाका केहि झलकहरु , आ. ब. २०७१/७२ को बार्षिक प्रगति समिक्षाका केहि झलकहरु , आ. ब. २०७१/७२ को बार्षिक प्रगति समिक्षाका केहि झलकहरु , आ. ब. २०७१/७२ को बार्षिक प्रगति समिक्षाका केहि झलकहरु , आ. ब. २०७१/७२ को बार्षिक प्रगति समिक्षाका केहि झलकहरु , आ. ब. २०७१/७२ को बार्षिक प्रगति समिक्षाका केहि झलकहरु , आ. ब. २०७१/७२ को बार्षिक प्रगति समिक्षाका केहि झलकहरु , आ. ब. २०७१/७२ को बार्षिक प्रगति समिक्षाका केहि झलकहरु

रामपुर नगरपालिकाको वडागत भौगोलिक स्वरूप

रामपुर नगरपालिकाको वडागत भौगोलिक स्वरूप

दोस्रो नगर परिषदका केहि झलक हरु 

दोस्रो नगर परिषदका केहि झलक हरु , दोस्रो नगर परिषदका केहि झलक हरु , दोस्रो नगर परिषदका केहि झलक हरु , दोस्रो नगर परिषदका केहि झलक हरु , दोस्रो नगर परिषदका केहि झलक हरु , दोस्रो नगर परिषदका केहि झलक हरु , दोस्रो नगर परिषदका केहि झलक हरु

सिद्धबाबा मन्दिर, रामपुर वार्ड १३

सिद्धबाबा मन्दिर, रामपुर वार्ड १३

रामपुर नगरपालिकाको दृश्य

रामपुर नगरपालिकाको दृश्य

Pages